نشانی : همدان کیلومتر 45 جاده تهران
کد پستی : 6553119151
صندوق پستی : 65514/177
تلفن : 38277590,1,2,3 (081) - 35378612 - 35374805 - 35378737
ساعات پاسخگویی : 8 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار (فکس) : 35378727 81 98+ 
پست الکترونیک : Mofateh(at)TPPH.ir