Card image cap
در 6 ماهه نخست سال 97 رقم خورد:
تولید 3 میلیون و 522 هزار و 794 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید مفتح

تولید 3 میلیون و 522 هزار و 794 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید مفتح

Card image cap
ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻛﺎرت و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎي ...

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﮭای واﺑﺴﺘﻪ (ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻲ) ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق،آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق (ﻧﯿﺮوﮔﺎه) در سال 1397 ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1397/07/26 در 31 شهرستان برگزار می شود.

Card image cap
بهبود صنعت برق
بهبود شاخص‌های بهره‌وری صنعت برق با وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان رو به بهبودی هست و به بهترین شکل انجام میگیرد

سرپرست مرکز توسعه فناوری و ارتباطات صنعت برق پژوهشگاه نیرو گفت: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق موجب بهبود در شاخص‌های بهره‌وری و خدمات صنعت برق می‌گردد.

Card image cap
مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران:
قطع خدمات کاربران پرمصرف با کنتورهای هوشمند

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران به ضرورت ورود اقتصاد دیجیتالی به حوزه‌ها و صنایع مختلف از جمله هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز اشاره کرد که موجب اصلاح الگوی مصرف و ایجاد منفعت برای مردم و دولت می‌شود.

Card image cap
بهینه‌سازی و بازتوانیِ واحدهای نیروگاهی صورت می‌گیرد
توسط یک شرکت فناور در نمایشگاه استمراری دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی؛

محققان داخلی با رویکرد بهینه‌سازی و بازتوانی واحدهای نیروگاهی، اقدام به ساخت پوسته‌های توربین بخار، به همراه پره‌های ثابت، به روش مهندسی مجدد، شده‌اند.

Card image cap
نیروگاه بخار
نحوه کار نیروگاه های بخار

نیروگاه بخار، نوعی از نیروگاه است که معمولاً از بخار به عنوان سیال و عامل محرک استفاده می‌کند. آب پس از گرم شدن به سمت توربین بخار که به یک ژنراتور متصل شده می‌رود و با استفاده از انرژی جنبشی خود آن را به حرکت در می‌آورد. پس از عبور بخار از توربین، بخار در کندانسور فشرده می‌شود.

Card image cap
نیروگاه خورشیدی
پروژه نیروگاه خورشیدی

اولین بار که از انرژی خورشید به منظور تسهیل کارهای روزمره استفاده شد و عملاً مورد استفاده بشر قرار گرفت در سال ۱۶۱۵ میلادی بود. در این سال مهندس فرانسوی با استفاده از گرمای انرژی خورشیدی یک پمپ آب را به کار انداخته و آب را از نقطه ای به نقطه دیگر جابه جا نمود، یعنی توسط این دستگاه عملاً انرژی خورشیدی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شد.