استعلامات

اعلام قيمت تعمير والوهاي اصلي توربين
ولوهاي اصلي توربين MT4
ولوهاي باي پاس توربين MT5


اعلام قیمت سوت پلاورها
MB7 سوت بلاور


اعلام قيمت تجهيزات ديجيتالي ، آنالوگ ، فاين مكانيك
IA3-ANALOG_CONTROL_SYSTEMS
ID3-UNIT_DIGITAL_CONTROL_SYSTEM
IF1-TURBINE
IF2-TURBINES_BYPASS_VALVES_HYDRAULIC_SYSTEM
IF3-SERVOMOTORS


اعلام قيمت پمپ ها
MT6 پمپ هاي آب تغذيه بويلر
MT7-پمپ هاي آب خنك كن
MT8-پمپ هاي آب كندانسيت
MT13-پمپ هاي متفرقه


اعلام قيمت تب چنجر ترانس اصلي و ترانس استيشن
تپ چنجر.pdf
تپ چنجر ترانس اصلي.pdf


اعلام قيمت ترانس ها
ET5-TRANSFORMERS


اعلام قيمت ترميم ستون هاي برج واحد 3
MW2-ترميم ستونهاي برج


اعلام قيمت تزريقات برج واحد 3
MA6-تزريقات برج واحد


اعلام قيمت تست رپليكا، سختي سنجي و ضخامت سنجي
MC1-تست رپليكا سختي سنجي و ضخامت سنجي


اعلام قيمت تست هاي DT و ضخامت سنجي ، لوله هاي بويلر
MB13- و ضخامت سنجي لوله هاي بويلر DT تست هاي


اعلام قيمت تست هاي غير مخرب بويلر
MB11-BOILER NDT Test


اعلام قيمت تست و تنظيم رله ها
ET4-PROTECTION RELAYS


اعلام قيمت ساير تجهيزات الكتريكي واحد 3
ET7-اورهال سويچگير 6.6كيلو ولت و 440 ولت
ET8-اورهال سيستم تحريك ژنراتور
ET9-هاي بويلر، توربين، برج خنك كن، امرجنسي و موتورهاي جريان مستقيم MCC
ET10-اورهال پانلهاي الكتريكي
ET11-تجهيزات جنبي ژنراتور.pdf
ET13-شارژرها اينورترها و باطريها


اعلام قيمت فن هاي ديك بخار واحد 3
MB4-كليه فن ها


اعلام قيمت كلاريفاير
MA4-كلاريفايرها 2


اعلام قيمت مبدل ها واحد 3
MT2-مبدل ها


استعلام اورهال.zip
استعلام اورهال


امور ابزار دقيق.zip
امور ابزار دقيق


پمپ ها
پمپ ها


تپ چنجر
تپ_چنجر


تجهيزات الكتريكي
تجهيزات الكتريكي


ترانس ها
ترانس ها


ترميم ستون برج
ترميم ستون برج


تزريقات برج واحد3
تزريقات برج واحد3


تست DT
تست DT


تست رپليكا
تست رپليكا


تست رله
تست رله


سوت بلاور
سوت بلاور


غير مخرب بويلر
غير مخرب بويلر


فن هاي ديگ بخار
فن هاي ديگ بخار


كلاريفاير
كلاريفاير


مبدل ها
مبدل ها


متعلقات توربو ژنراتور
متعلقات توربو ژنراتور


پمپ های شیمی MA3
MA3-Chemical_pumps