تصویر قطعه/تجهیز نام قطعه/تجهیز مشخصات فنی(مثل توان دبی هد و ابعاد) نوع نیروگاه گازی/بخار نوع واحد سازنده قطعه تجهیز(نام، نشانی پستی ،سایت) تعداد نصب شده قطعه تجهیز در هر واحد سال ساخت قطعه/تجهیز محل نصب در نیروگاه
image-1 بسکت های لعاب دار AH(ژانگستروم) بخار بخار شرکت آسان تهویه 220قطعه 1396 Pre-AH بویلر
image-1 کنترل ولو بخار سوت بلاورهاSTEM & PLUG بخار بخار شرکت طراحان 1 1395 بویلر
نازل باکس مشعلهای بویلر بخار بخار شرکت راتیستا 70 1394 بویلر
image-1 توپی دیسک BALL VALVE اتمایزینگ مشعل ها بخار بخار شرکت طراحان 12 1394 مشعلهای بویلر
کنترل ولو سوت بلاورهای بویلر SEAT RING بخار بخار شرکت طراحان 1 1394 بویلر
سیل توربین بخار بخار فناور هنر پارس 1 1395 توربین HPو LP
پیچ و مهره کوپلینگ ژنراتور به اکسایتر بخار بخار شرکت طراحان 2 1394 ژنراتور
image-1 لوله های ادمیرال تی کندانسور بخار بخار مس شهید باهنر 13000شاخه 1396 کندانسور
image-1 مربوط به یاتاقان 1 و 2 توربین PEVOT بخار بخار شرکت طراحان 20 1396 یاتاقان توربین
image-1 سطح سنج مغناطیسی بخار بخار شرکت عیواض تکنیک 2 1394 هیترهای توربین سیکل
image-1 سطح سنج مغناطیسی بخار بخار شرکت عیواض تکنیک 6 1394 سطح تانک اتمایزینگ
انواع پیچ توربین HIP-LP بخار بخار شرکت طراحان 50 1395 توربین HPو LP
image-1 کیج کنترل ولو بخار بخار شرکت فناوران پارسیان 2 کنترل ولوآب تغذیه بویلر
image-1 اینتر کولر LP کمپرسورها بخار بخار پارس مهران مبدل 1 1395 کمپرسورهای کنترل هوای واحد
image-1 طراحی و ساخت پلانجر فلزی با پوشش نانوساختار مقاوم بخار بخار گروه مواد دانشگاه بوعلی سینا 4 1396 پمپهای پیستونی اسید
image-1 انواع پکینگ تفلونی بخار بخار اندیشه داران صنعت 1395 پمپ های اسید
image-1 پوسته پمپ بخار بخار آروین پرتو 1394 پمپ تزریق اسید تصفیه خانه
بگ فیلتر بخار بخار آزاد فیلتر 1394 سیلوی آهک
میکسر کامل بخار بخار پمپ ویژه 1394 میکسر کلروفریک
image-1 سیت سیلیکونی ولو درایر کمپرسورها بخار بخار دهقان 1396 درایر کمپرسورها